Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 10:24:39 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20485Tiêu đề: Bài toán về khoảng cách giữa 2 vật khó
Gửi bởi: congvinh667 trong 10:24:39 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem em giải bài này sai ở chỗ nào ấy ạ?

Hai chất điểm M, N cùng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm với nhau. Biết phương trình dao động của chúng là:
[tex]x_{1}=10cos(4\pi t+\frac{\pi }{3}[/tex] (cm)
[tex]x_{2}=10\sqrt{2}cos(4\pi t+\frac{\pi }{12}[/tex] (cm)
Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời điểm 2011 kể từ lúc t=0 vào thời điểm:

A. [tex]\frac{2011}{8}[/tex]    (s)
B. [tex]\frac{6035}{24}[/tex]    (s)
C. [tex]\frac{2009}{8}[/tex]    (s)
D. [tex]\frac{6029}{24}[/tex]    (s)

Bài này em làm như sau:
[tex]x_{2}-x_{1}=10cos(4\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex]
Hai chất điểm cách nhau 5cm nên:
[tex]10cos(4\pi t-\frac{\pi }{6})=5[/tex] hoặc
[tex]10cos(4\pi t-\frac{\pi }{6})=-5[/tex]

Giải phương trình lượng giác em chọn đáp án là A, hướng làm em là vậy, mọi người xem có đúng ko ạ?

Em giải ra A, nhưng đáp án lại là B, em không hiểu tại sao nữa?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về khoảng cách giữa 2 vật khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:28:16 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
mình thấy cách làm hợp lí rồi
t cũng ra như vậy
có lẽ đáp án nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về khoảng cách giữa 2 vật khó
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 01:45:40 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
khoảng cách giữa hai vật là x2-x1=10cos(4pi.t-pi/6) hai vật cách nhau 5cm  khi x2-x1=5 hoặc x2-x1=-5
  t1=T/12+T/6=T/4, t2=5T/12, t3=3T/4,t4=11T/12
t2011=t3+502T=2011/8 ----->A