Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 12:35:12 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20483Tiêu đề: Bài tập dao động lạ + khó
Gửi bởi: congvinh667 trong 12:35:12 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp em bài này với ạ,nói thật khi đọc câu này em hơi choáng, nhiều dữ kiện em không hiểu gì nói chi đến giải, mọi người giải thích giúp em các dữ kiện bài toán với ạ
Một chất điểm bắt đầu dao động từ điểm M có tốc độ khác không và thế năng đang giảm. Với M, N cách đều O. Biết sau 0,02 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N. Kể từ khi t=0 sau thời gian ngắn nhất t1 gia tốc có độ lớn cực đại. Tại thời điểm t2=t1+[tex]\Delta t[/tex]
(t2<2013T) thì tốc độ chất điểmcó độ lớn cực đại. Tìm [tex]\Delta t[/tex] lớn nhất

A. 241,5 s
B. 246,72s
C. 241,47s
D. 241,53s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động lạ + khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:13:14 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
Mọi người giúp em bài này với ạ,nói thật khi đọc câu này em hơi choáng, nhiều dữ kiện em không hiểu gì nói chi đến giải, mọi người giải thích giúp em các dữ kiện bài toán với ạ
Một chất điểm bắt đầu dao động từ điểm M có tốc độ khác không và thế năng đang giảm. Với M, N cách đều O. Biết sau 0,02 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N. Kể từ khi t=0 sau thời gian ngắn nhất t1 gia tốc có độ lớn cực đại. Tại thời điểm t2=t1+[tex]\Delta t[/tex]
(t2<2013T) thì tốc độ chất điểmcó độ lớn cực đại. Tìm [tex]\Delta t[/tex] lớn nhất

A. 241,5 s
B. 246,72s
C. 241,47s
D. 241,53s


Giả thiết : " Biết sau 0,02 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N " là không chính xác !

Nếu sửa thành : Cứ sau những khoảng thời gian 0,02 s thì vật lại cách vị trí cân bằng O một khoảng như lúc đầu  thì xem lời giải đính kèm

.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động lạ + khó
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 11:27:21 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
Đề bài có câu "..từ điểm M có tốc độ khác không ..." nên M không thể là biên, và vật đang từ M -> O (thế năng giảm)
Theo tôi ý tác giả là  "sau những khoảng thời gian liên tiếp 0,02s chất điểm lại qua M, O, N rồi N, O, M ...". Nếu hiểu như trên thì:
[tex]t_{MO}=t_{ON}=\frac{t_{NB}}{2}= 0,2s[/tex] với B là biên gần N
từ đó suy ra T = 4x0,03 = 0,12s
Gia tốc có độ lớn cực đại => vật đến biên B => t1 = 0,02+0,03 = 0,05s.

=> 0,05 + T/4 +k.T/2 < 2013T
=> k = 4024 => delta(t) = 241,47s Chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động lạ + khó
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 01:21:31 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
sau khoảng thời gian 0.02s vật lại đi qua các vị trí M,N,O suy ra ban đầu vật đang ở vị trí -Acăn(3)/2 và T/6=0.02 suy ra T=0.12s
TH1 thời điểm t2 vật đi qua lần lẻ suy ra t2=t1+nT+T/4 (t1=T/6+T/4) sua ra n<2012,58 sua ra nMax=2012 suy ra đenta(t)=2012T+T/4=241.47s
TH2 thời điểm t2 vật đi qua làn chăn suy ra t2=t1+T/2+nT+T/4 suy ra n<2011,88 suy ra nMax=2011 suy ra đenta(t)=2011T+3T/4=241,41
đáp án C