Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 10:10:07 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20470Tiêu đề: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: congvinh667 trong 10:10:07 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem mình sai ở đâu trong 2 câu này với

Bài 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: [tex]x_{1}=A_{1}sin(\omega t+\varphi 1), x_{2}=A_{2}sin(\omega t+\varphi 2)[/tex]
Pha ban đầu của dao động tổng hợp tính theo:

A. [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}[/tex]

B.  [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}[/tex]

Bài này mình biến đổi ra B nhưng không hiểu tại sao đáp án lại là A, mọi người xem sai ở đâu với ạ

Bài 2: Cho một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa x_{1}=2cos(\pi t+ \frac{\pi}{2}, [tex]x_{2}=2cos(\pi t-\pi )[/tex]. Xác định thời điểm vật qua li độ x=[tex]2\sqrt{2}[/tex] lần thứ 100
A. 19,85s
B. 1,985s
C. 198,5s
D. 1985s

Bài này mình giải như sau phương trình tổng hợp [tex]x=2\sqrt{2}cos(\pi t+\frac{\pi }{4}[/tex]
Dễ thấy khi t=0 thì vật ở vị trí x=-2 đang chuyển động theo chiều âm, như vậy lần đầu tiên vật đến x_{1}=2cos(\pi t+ \frac{\pi}{2} lần đầu tiên tại thời điểm: [tex]\frac{T}{2}+\frac{T}{8}[/tex]
Do mỗi chu kì vật chỉ qua vị trí biên dương 1 lần nên thời điểm vật qua vị trí x=[tex]2\sqrt{2}[/tex] lần thứ 100 là [tex]\frac{T}{2}+\frac{T}{8}[/tex] + 99T =199,25s
Chẳng lẽ lại chọn C hả mọi người? Tại sao kết quả không đúng chính xác với đáp án vậy ạ? Mọi người giúp mình vớiTiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: superburglar trong 10:35:28 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014
Bài 1: Bạn nên trình bày cách làm bạn ra để mọi người còn biết chỗ sai mà sửa cho bạn.
Bài 2: Phương trình tổng hợp dao động của bại sai rùi. Bạn tính lại đi nhé, phương pháp lám thì có vẻ ok rùi  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: congvinh667 trong 10:42:05 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014Bài 2: Cho một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa [tex]x_{1}=2cos(\pi t+ \frac{\pi}{2}[/tex]
, [tex]x_{2}=2cos(\pi t-\pi )[/tex]. Xác định thời điểm vật qua li độ x=[tex]2\sqrt{2}[/tex] lần thứ 100


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:20:27 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014Bài 2: Cho một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa [tex]x_{1}=2cos(\pi t+ \frac{\pi}{2}[/tex]
, [tex]x_{2}=2cos(\pi t-\pi )[/tex]. Xác định thời điểm vật qua li độ x=[tex]2\sqrt{2}[/tex] lần thứ 100


Phương trình tổng hợp là [tex]x = 2\sqrt{2} cos ( \pi t + \frac{3\pi }{4})[/tex]
Nhưng tính thì có vẻ vẫn ra 199,25s  ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 11:27:23 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem mình sai ở đâu trong 2 câu này với

Bài 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: [tex]x_{1}=A_{1}sin(\omega t+\varphi 1), x_{2}=A_{2}sin(\omega t+\varphi 2)[/tex]
Pha ban đầu của dao động tổng hợp tính theo:

A. [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}[/tex]

B.  [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}[/tex]

Bài này mình biến đổi ra B nhưng không hiểu tại sao đáp án lại là A, mọi người xem sai ở đâu với ạ


Mình cũng ra B. A là công thức của 2 dao động cùng phương nhưng hàm cos  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập tổng hợp dao động
Gửi bởi: congvinh667 trong 12:20:13 AM Ngày 02 Tháng Sáu, 2014
Mọi người xem mình sai ở đâu trong 2 câu này với

Bài 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: [tex]x_{1}=A_{1}sin(\omega t+\varphi 1), x_{2}=A_{2}sin(\omega t+\varphi 2)[/tex]
Pha ban đầu của dao động tổng hợp tính theo:

A. [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}[/tex]

B.  [tex]tan \varphi =\frac{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}cos\varphi _{2}}{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}[/tex]

Bài này mình biến đổi ra B nhưng không hiểu tại sao đáp án lại là A, mọi người xem sai ở đâu với ạ


Mình cũng ra B. A là công thức của 2 dao động cùng phương nhưng hàm cos  :D

Ừ có lẽ nào đáp án lại sai nhỉ?