Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhkyak trong 08:24:33 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20467Tiêu đề: bài sóng cơ
Gửi bởi: anhkyak trong 08:24:33 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Một sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang, có tần số f = 10 Hz, tốc độ truyền sóng v = 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 2,4 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là:
A.0,08s
B.0,05s
C.0,06s
C.0,07s


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:08:43 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Bài đăng sai quy định, đề nghị đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!