Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 03:51:03 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20464Tiêu đề: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 03:51:03 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều u=u_0  cos⁡(100πt+π/2) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100√3, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/πH và tụ có điện dung C = 100/πμF . Trong khoảng thời gian 13,425 giây đầu tiên công suất tức thời của mạch điện có giá trị không âm trong thời gian là


Tiêu đề: Trả lời: Công suất tức thời của dòng điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:19:50 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều u=u_0  cos⁡(100πt+π/2) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100√3, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/πH và tụ có điện dung C = 100/πμF . Trong khoảng thời gian 13,425 giây đầu tiên công suất tức thời của mạch điện có giá trị không âm trong thời gian là
Công suất không âm tức >=0 khi u,i cùng dấu.
t=13,425s=671T+T/4
Độ lệch pha u,i: [tex]tan(\varphi)=ZL-ZC/R ==> \varphi=30[/tex] ==> u nhanh pha hơn i.
(em dùng vecto vẽ sao cho u nhanh hơn i 30 độ sau đó cho u quay 360 sẽ thấy vị trí mà u,i cùng dấu, em nên để lúc đầu vecto biểu diễn i ở vị trí i=0 và đang tăng sẽ dễ hình dung hơn)
+ Xét trong 1 chu kỳ u,i đồng pha với i : [tex]t=2.\frac{5\pi/6}{100\pi}=1/60s[/tex]
+ Xét trong T/4 đầu tiên: u,i cùng dấu âm khi u quay từ vị trí hợp trục ngang 120 độ đến 180 độ ==> t=1/300
==> tổng thời gian P sinh công dương : t=671*1/60 + 1/300