Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: zjzjbum trong 06:55:21 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20456Tiêu đề: Bài dao động khó
Gửi bởi: zjzjbum trong 06:55:21 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Xét hai mạch dao động lý tưởng L1C1  và L2C2, C1=C2, L1=4L2. Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại Qo. Tại thời điểm điện tích trên tụ C1 có giá trị q1 =Qo/[tex]\sqrt{2}[/tex]
 lần đầu tiên thì tỉ số cường độ dòng điện qua L2 và cường độ dòng điện qua L1 là.
A. [tex]\sqrt{2}[/tex]                        B.1                 C 2[tex]\sqrt{2}[/tex]              D.2.
câu này em ra 2 nhưng không hiểu sao đáp án là C

Câu 2: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1=100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác có khối lượng m2 =400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang μ =0.05. g=10m/s2. Quãng đường từ khi thả đến khi m2 dừng lại là :
A. 100 cm                          B. 90 cm                        C 110 cm                  D. 20 cm

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6[tex]\sqrt{2}[/tex] cm , tần số góc w. Trong quá trình dao động có ba thời điểm liên tiếp t1,t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30[tex]\sqrt{6}[/tex]  cm/s. Biết t2-t1= 2(t3-t2). Trong hai giá trị có thể có của w , giá trị lớn hơn là?
A 20 rad/s      B 10[tex]\sqrt{6}[/tex] rad/s            C.10[tex]\sqrt{3}[/tex] rad/s                   D.10 rad/s


Câu 4: Các mức năng lượng trong nguyên tử hidro được xác định bởi công thức : En=-13,6/n^2 (eV), với n=1,2,3...Khi một đám nguyên tử hidro được kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng  cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380nm đến 760nm)?
A 4                  B.6              C10               D.8

Nhờ thầy và các bạn chỉ giáo...


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động khó
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:16:23 AM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Câu 1: Xét hai mạch dao động lý tưởng L1C1  và L2C2, C1=C2, L1=4L2. Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại Qo. Tại thời điểm điện tích trên tụ C1 có giá trị q1 =Qo/[tex]\sqrt{2}[/tex]
 lần đầu tiên thì tỉ số cường độ dòng điện qua L2 và cường độ dòng điện qua L1 là.
A. [tex]\sqrt{2}[/tex]                        B.1                 C 2[tex]\sqrt{2}[/tex]              D.2.
câu này em ra 2 nhưng không hiểu sao đáp án là C

Câu 2: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1=100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác có khối lượng m2 =400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang μ =0.05. g=10m/s2. Quãng đường từ khi thả đến khi m2 dừng lại là :
A. 100 cm                          B. 90 cm                        C 110 cm                  D. 20 cm

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6[tex]\sqrt{2}[/tex] cm , tần số góc w. Trong quá trình dao động có ba thời điểm liên tiếp t1,t2 và t3 vật có cùng tốc độ 30[tex]\sqrt{6}[/tex]  cm/s. Biết t2-t1= 2(t3-t2). Trong hai giá trị có thể có của w , giá trị lớn hơn là?
A 20 rad/s      B 10[tex]\sqrt{6}[/tex] rad/s            C.10[tex]\sqrt{3}[/tex] rad/s                   D.10 rad/s


Câu 4: Các mức năng lượng trong nguyên tử hidro được xác định bởi công thức : En=-13,6/n^2 (eV), với n=1,2,3...Khi một đám nguyên tử hidro được kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng  cao thì quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy (bước sóng từ 380nm đến 760nm)?
A 4                  B.6              C10               D.8

Nhờ thầy và các bạn chỉ giáo...


HÌnh như những bài này bạn đã đăng 1 lần và cũng đã có người giải. Tại sao lại đăng lại vậy?  ??? ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động khó
Gửi bởi: zjzjbum trong 12:06:57 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
mình post lại bài này vì hôm qua bài mình post sai tên nên bị khóa topic , hơn nữa mình vẫn thắc mắc câu 1 mình ra 2 nhưng đáp án là C thầy Quang Dương có giải nhung mà mình không hiểu dòng [tex]\frac{L2I2^2}{LiI1^2}=2[/tex] của thầy. Câu 2 và câu 4 vẫn chưa có ai giải , câu 3 mình  muốn hỏi là còn cách giải nào khác không?....mong các thầy và các bạn giúp đỡ