Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: an lê trong 06:17:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20453Tiêu đề: bài dao động cơ lạ
Gửi bởi: an lê trong 06:17:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
thầy cô giải giúp em bài này với ạ [-O<
xét 2 dao động điều hòa: dao động thứ nhất là tổng hợp của 2 dao động cùng phương, cùng tần số và lệch pha 1 góc 60 độ và dao động thứ hai là tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số lệch pha nhau một góc 90 độ. Tại thời điểm t: li độ tức thời của các dao động thành phần của cả hai dao động lần lượt đều là 3cm và 4cm.Tỉ số giữa li độ tức thời dao động thứ nhất và dao động thứ hai là:
A.1
B.[tex]\frac{\sqrt{37}}{4}[/tex]
C.[tex]\frac{4}{\sqrt{37}}[/tex]
D.7


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ lạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:32:38 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
thầy cô giải giúp em bài này với ạ [-O<
xét 2 dao động điều hòa: dao động thứ nhất là tổng hợp của 2 dao động cùng phương, cùng tần số và lệch pha 1 góc 60 độ và dao động thứ hai là tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số lệch pha nhau một góc 90 độ. Tại thời điểm t: li độ tức thời của các dao động thành phần của cả hai dao động lần lượt đều là 3cm và 4cm.Tỉ số giữa li độ tức thời dao động thứ nhất và dao động thứ hai là:
A.1
B.[tex]\frac{\sqrt{37}}{4}[/tex]
C.[tex]\frac{4}{\sqrt{37}}[/tex]
D.7
Li độ của cả hai dao động tổng hơp ở thời điểm đang xét đều được tính bởi: [tex]x=x_{1} +x_{2}[/tex]
Ta cộng các li độ của dao động thành phẩn lại, nên cả hai đều bằng 7, tỉ số là 1.
Thế thôi!


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ lạ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:44:27 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Cách dùng từ trong đề của An Lê không ổn, li độ là đủ không cần tức thời!


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ lạ
Gửi bởi: an lê trong 10:07:29 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Cách dùng từ trong đề của An Lê không ổn, li độ là đủ không cần tức thời!
tại đề bài cho vậy,em cũng không hiểu chỗ đó :)