Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: an lê trong 05:29:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20452Tiêu đề: một bài dao động cơ
Gửi bởi: an lê trong 05:29:24 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
thầy cô cùng mọi người giúp em bài này với ạ [-O< [-O<
CLLX đặt nằm ngang, ban đầu lò xo chưa bị biến dạng,vật có khối lượng m1=0,5kg lò xo có độ cứng k=20N/m. Một vật có khối lượng m2=0,5kg chuyển động dọc theo trục của lò xo với tốc độ [tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]
m/s đến va chạm mềm với vật m1, sau va chạm lò xo bị nén lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1 lấy g= 10m/s[tex]^{^{2}}[/tex]
Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là
A.[tex]\frac{\sqrt{22}}{5}[/tex]
B.10[tex]\sqrt{30}[/tex]
C.10[tex]\sqrt{3}[/tex]
D.30


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:53:36 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
- Vận tốc hai vật sau va chạm : [tex]V=\frac{m_2.v_2}{m_1+m_2}[/tex]
- Áp dụng bảo toàn năng lượng để tính độ nén cực đại (Biên độ A_0) : [tex]\frac{1}{2}.(m_1+m_2).V^2=\frac{1}{2}k.A_0^2+\mu .(m_1+m_2).g.A_0[/tex]
Thay số vào để tìm A_0
- Tính vị trí cân bằng mới so với vị trí cân bằng ban đầu [tex]x_0=\frac{\mu .(m_1+m_2).g}{k}[/tex]
- Áp dụng bảo toàn năng lượng lần 2 để tìm v_max (khi qua VTCB mới) :
[tex]\frac{1}{2}kA_0^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_{max}^2+\frac{1}{2}k.x_0^2+\mu .(m_1+m_2).g.(A_0-x_0)[/tex]
Thay số vào và tìm kết quả!