Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 02:43:10 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20450Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều có gắn điot, R và ampe
Gửi bởi: hsbienhoa trong 02:43:10 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều gồm diot lý tưởng, R và ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp. Khóa K mắc ở 2 đầu điot. Khi K ngắt ampe kế chỉ [tex]\sqrt{2}[/tex] thì khi K đóng ampe kế chỉ
A. 1A
B. 2A
C. 1,5A

Mong mọi người giúp đỡ !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều có gắn điot, R và ampe
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:28:55 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Thêm chữ ampe kế nhiệt cho chính xác.

Khi k ngắt, diod chỉ cho dòng qua mỗi 1/2 chu kì nên [tex]I_{A}=\frac{I_{o}}{2}[/tex]

Khi k đóng, mạch bình thường nên [tex]I'_{A}=\frac{I_{o}}{\sqrt{2}}[/tex]

=> I' = 2A, chọn B