Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: NHC.HSBH trong 08:21:18 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20441Tiêu đề: bài tập dao sóng cơ
Gửi bởi: NHC.HSBH trong 08:21:18 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kì 0,6 s và biên độ A xem là không đổi .Ở thời điểm t1 li độ của của các phần tử tại B và C và trung điểm D của BC lần lượt là -4cm ; 4cm và -4[tex]\sqrt{2}[/tex].Tính li độ phần tử D lúc t2=t1+0,425
  MONG THÂY/CÔ (BẠN) XEM GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY.EM XIN CẢM ƠNTiêu đề: Trả lời: bài tập dao sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:39:57 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Đề này có lẽ phải xem lại số liệu. Li độ của B và C lần lượt là - 4 và 4 vẽ véc tơ quay thì đối xứng nhau qua trục tung. D là trung điểm của BC, véc tơ quay của nó sẽ là phân giác của góc được tạo bởi 2 véc tơ OB và OC. Do đó, D có li độ bằng 0 mới đúng.