Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 03:36:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20436Tiêu đề: Vật lý hạt nhân - năng lượng phản ứng
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:36:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
Nhờ quý thầy/cô góp ý về bài toán này, dù đã có đăng trên Forum rồi, nhưng do người hỏi vẫn còn thắc mắc nên chúng tôi đăng lại để thảo luận:Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân - năng lượng phản ứng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:26:08 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2014
Cách 1: xem như [tex]7m_{n}-7_{m_{p}}\approx 0[/tex] => đáp số gần đúng
Cách 2: xem như [tex]7m_{n}-7_{m_{p}}\approx 0[/tex] và [tex]m_{e}[/tex] = 0 => đáp số gần đúng
Cách 3: Tính chính xác
Nói chúng bài này đáp số rất nhạy cảm, tùy theo giả thiết nào mà đáp số là 1 trong 3 cách trên.
Riêng cá nhân tôi nghĩ cách 3 ổn nhất..


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân - năng lượng phản ứng
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:07:19 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2014
Topic đã thảo luận vấn đề này: click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20235.msg79165#msg79165)