Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 08:48:21 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20431Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều liên quan đến công suất cực đại
Gửi bởi: hsbienhoa trong 08:48:21 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
1. Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được, biến trở thuần và tụ điện. Điện áp xoay chiều ở 2 đầu cuộn dây luôn ổn định. Nếu cố định R và thay đổi L để công suất đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R là 100\sqrt{2}, còn nếu cố định L và thay đổi R để công suất mạch đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng (V) 2 đầu điện trở R là
A. 100 \sqrt{2}
B. 100
C. 50 \sqrt{2}
D. 50

2.Cho một đoạn mạch RLC có R thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều luôn ổn định và điều chỉnh R=Ro thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu của R là 90V. Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2Ro
A. 180V
B. 45V
C. 57V
D. 114V

Mong mọi người giúp đỡ  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều liên quan đến công suất cực đại
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:58:12 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
1. Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được, biến trở thuần và tụ điện. Điện áp xoay chiều ở 2 đầu cuộn dây luôn ổn định. Nếu cố định R và thay đổi L để công suất đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R là 100\sqrt{2}, còn nếu cố định L và thay đổi R để công suất mạch đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng (V) 2 đầu điện trở R là
A. 100 \sqrt{2}
B. 100
C. 50 \sqrt{2}
D. 50


Xem lời giải sau ( thừa đẳng thức Z = R ở cuối bài )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều liên quan đến công suất cực đại
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:06:51 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

2.Cho một đoạn mạch RLC có R thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều luôn ổn định và điều chỉnh R=Ro thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu của R là 90V. Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2Ro
A. 180V
B. 45V
C. 57V
D. 114V

Mong mọi người giúp đỡ  :D