Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:10:58 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20429Tiêu đề: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:10:58 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Một dây chi đường kính d=0,5mm làm cầu chì của 1 bảng điện xoay chiều. Biết cường đô dòng điện chạy qua đây là [tex]i=I\sqrt{2}\cos \omega t[/tex], dây chịu được tối đa [tex]I\leq 3A[/tex]. Hỏi nếu thay dây chì bằng dây có đường kính d=2mm thì dây chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu ?
A:8A
B:12A
C:24A
D:32A
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: leaflife trong 10:15:13 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Một dây chi đường kính d=0,5mm làm cầu chì của 1 bảng điện xoay chiều. Biết cường đô dòng điện chạy qua đây là [tex]i=I\sqrt{2}\cos \omega t[/tex], dây chịu được tối đa [tex]I\leq 3A[/tex]. Hỏi nếu thay dây chì bằng dây có đường kính d=2mm thì dây chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu ?
A:8A
B:12A
C:24A
D:32A
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này

d tăng 4 lần =>thể tích dây [tex]V=l.\frac{d^2}{2}.\pi[/tex] tăng 16 lần(ở đây mình đã coi chiều dài l của dây chì không đổi)
=> khối lượng dây tăng 16 lần
=> nhiệt lượng cần đẻ nóng chảy [tex]Q=mc\Delta t+Lm[/tex] tăng 16 lần
=> chịu được I tăng 4 lần ([tex]Q=I^2.R[/tex])
=>[tex]I_{sau}=4.3=12[/tex]
chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:36:03 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Một dây chi đường kính d=0,5mm làm cầu chì của 1 bảng điện xoay chiều. Biết cường đô dòng điện chạy qua đây là [tex]i=I\sqrt{2}\cos \omega t[/tex], dây chịu được tối đa [tex]I\leq 3A[/tex]. Hỏi nếu thay dây chì bằng dây có đường kính d=2mm thì dây chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu ?
A:8A
B:12A
C:24A
D:32A
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này

Điện trở dây chì ban đầu: [tex]R_1=\rho \frac{l}{S_1}=\rho \frac{l}{\pi(\frac{d_1}{2})^2 }[/tex]
Điện trở dây chì lúc sau: [tex]R_2=\rho \frac{l}{S_2}=\rho \frac{l}{\pi(\frac{d_2}{2})^2 }[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{R_2}{R_1}=\frac{1}{16}[/tex]
Công suất tỏa nhiệt cực đại:
[tex]P_{max}=R_1.I_{max_1}^2=R_2.I_{max_2}^2\Leftrightarrow \frac{I_{max_2}}{I_{max_2}}=4\Rightarrow I_{max_2}=12(A)[/tex]   ~O)

Theo tôi:
 Trích "thì dây chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu"
Nếu theo đề bài thì đáp án phải là [tex]12\sqrt{2}(A)[/tex]. Còn căn cứ vào 4 đáp án này thì đề phải đề là "cường độ hiệu dụng cực đại" mới hợp lý.