Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:05:39 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20428Tiêu đề: Dao động tắt dần của con lắc đơn
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:05:39 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này
Một clđ có chiều dài 40cm treo vật nặng khối lượng m=100g. Từ vị trí cân bằng kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc [tex]8^0[/tex]. Do có lực cản của không khí nên sau khi dao động được 4 chu kì thì biên độ còn lại là [tex]6^0[/tex]. Biết biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn. Để dao động này duy trì được thì năng lượng cần bổ sung sau mỗi chu kì là
A:0,522mJ
B:1,045mJ
C:0,856mJ
D:1,344mJTiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần của con lắc đơn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:22:59 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này
Một clđ có chiều dài 40cm treo vật nặng khối lượng m=100g. Từ vị trí cân bằng kéo vật lệch khỏi phương thẳng đứng góc [tex]8^0[/tex]. Do có lực cản của không khí nên sau khi dao động được 4 chu kì thì biên độ còn lại là [tex]6^0[/tex]. Biết biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn. Để dao động này duy trì được thì năng lượng cần bổ sung sau mỗi chu kì là
A:0,522mJ
B:1,045mJ
C:0,856mJ
D:1,344mJ


"Biết biên độ giảm dần theo cấp số nhân lùi vô hạn" gọi q: công bội

[tex]\Rightarrow[/tex] Biên độ góc sau 4T: [tex]6^o=q^4.8^o\Rightarrow q=\sqrt[4]{\frac{6}{8}}[/tex]

Năng lượng cần bổ sung sau mỗi chu kỳ:

[tex]\Delta E=\frac{1}{2}mgl.\alpha_0^2-\frac{1}{2}mgl(q.\alpha_0)^2=\frac{1}{2}mgl\alpha_0^2(1-q^2)=0,522 (mJ)[/tex]    ~O)