Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 07:01:08 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20427Tiêu đề: Bài tập về máy biến áp
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:01:08 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này
Điện năng được truyền tải từ trạm tăng áp đến trạm hạ áp bằng đường dây một pha có [tex]R=30 \Omega[/tex]. Biết điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200V và 220V, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp của máy hạn áp là 100A. Bỏ qua hao tổn năng lượng, hệ số công suất bằng 1. Tính điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn thứ cấp ở máy tăng áp
A:2500
B:2420
C:2200
D:4400


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về máy biến áp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 11:32:05 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Mong thầy cô giải đáp giúp em câu này
Điện năng được truyền tải từ trạm tăng áp đến trạm hạ áp bằng đường dây một pha có [tex]R=30 \Omega[/tex]. Biết điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200V và 220V, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp của máy hạn áp là 100A. Bỏ qua hao tổn năng lượng, hệ số công suất bằng 1. Tính điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn thứ cấp ở máy tăng áp
A:2500
B:2420
C:2200
D:4400

Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp máy HẠ ÁP: [tex]\frac{I_2}{I_2'}=\frac{N_2'}{N_2}\Rightarrow I_2=\frac{220}{2200}.100=10(A)[/tex]

Độ sụt thế trên dây tải từ máy TĂNG ÁP đến máy HẠ ÁP: [tex]\Delta U=U_R=I_2.R=300(V)[/tex]

Do hệ số công suất  =1


[tex]\Rightarrow[/tex] Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy TĂNG ÁP:

[tex]U_1'=\Delta U+U_2=300+2200=2500(V)[/tex]  ~O)