Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 06:15:49 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20426Tiêu đề: GIÚP MÌNH GIẢI MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ VỚI.....
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 06:15:49 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
1. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện tích q, dây treo có chiều dài l= 2m. đặt con lắc vào trong điện trường đều  có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì khi vật đứng cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,05 rad . (g=10 m/s). nếu đột ngột đổi chiều điện trường (phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật sau đó là:
A. 44,74 cm/s
B. 22,37 cm/s
C. 40,72 cm/s
D. 20,36 cm/s

2. Tại một điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất  phát âm không đổi. Hai điểm M,N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50 db , 30 db. mức cường độ âm lớn nhất trên đoạn MN là

3. Tại hai điểm A, B (AB=16cm) trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động với phương trình U1=U2=8cos50pi.t (mm). v= 75 cm/s. Gọi K là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn một đoạn 10cm . Xét điểm M trên mặt nước , xa nguồn A nhất, thuộc đường tròn tâm K bán kính 4cm, biên độ tại M bằng:
A. 1,35mm
B. 1,51mm
C. 2,91mm
D. 4,35mm


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH GIẢI MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ VỚI.....
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:36:02 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Tác giả xem lại quy định về đặt tên topic.