Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 03:12:21 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20424Tiêu đề: năng lượng sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 03:12:21 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
một nguồn âm đẳng hướng đặt tại N trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của một vòng tròn và đi qua tâm O của nó. Khoảng cách giữa O và N là 1,2m, bán kính của vòng tròn là 90cm. Cho biết cường độ âm tại O là 30microW/m2.  Lấy cường độ âm chuẩn là 10^-12W/m^2. Tính năng lượng âm chuyển qua đơn vị trong 1 phút
A. 4,52mJ      B. 6,52mJ               C. 5,52mJ                   D. 3,52mJ


Tiêu đề: Trả lời: năng lượng sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:41:56 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
một nguồn âm đẳng hướng đặt tại N trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của một vòng tròn và đi qua tâm O của nó. Khoảng cách giữa O và N là 1,2m, bán kính của vòng tròn là 90cm. Cho biết cường độ âm tại O là 30microW/m2.  Lấy cường độ âm chuẩn là 10^-12W/m^2. Tính năng lượng âm chuyển qua đơn vị trong 1 phút
A. 4,52mJ      B. 6,52mJ               C. 5,52mJ                   D. 3,52mJ

Phương pháp làm ( file đính kèm )


Tiêu đề: Trả lời: năng lượng sóng âm cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 04:33:00 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
một nguồn âm đẳng hướng đặt tại N trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng của một vòng tròn và đi qua tâm O của nó. Khoảng cách giữa O và N là 1,2m, bán kính của vòng tròn là 90cm. Cho biết cường độ âm tại O là 30microW/m2.  Lấy cường độ âm chuẩn là 10^-12W/m^2. Tính năng lượng âm chuyển qua đơn vị trong 1 phút
A. 4,52mJ      B. 6,52mJ               C. 5,52mJ                   D. 3,52mJ

Phương pháp làm ( file đính kèm
em cảm ơn thầy!  S2=2pi.R.h thầy ạ. e tính được đáp án D