Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 11:51:22 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20422Tiêu đề: dao đông con lắc đơn
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 11:51:22 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có chu kỳ dao động là T khi chiều dài của dây treo là L. khi chiều dài dây treo tăng lên hoặc giảm đi một lượng đenta L rất nhỏ so vơi chiều dài L thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đều thay đổi một lượng đenta T. ta có hệ thức:

A. đenta T=T*đenta L/L
B. đenta T=T*đenta L/2L
C. đenta T=T/căn bậc hai của (đenta L/2L)
D. đenta T=T/căn bậc hai của (đenta L/L)


Tiêu đề: Trả lời: dao đông con lắc đơn
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:18:02 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có chu kỳ dao động là T khi chiều dài của dây treo là L. khi chiều dài dây treo tăng lên hoặc giảm đi một lượng đenta L rất nhỏ so vơi chiều dài L thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đều thay đổi một lượng đenta T. ta có hệ thức:

A. đenta T=T*đenta L/L
B. đenta T=T*đenta L/2L
C. đenta T=T/căn bậc hai của (đenta L/2L)
D. đenta T=T/căn bậc hai của (đenta L/L)
CM có nhiều cách, trên diễn đàn cũng đã có, tự tìm nhé.

[tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{\Delta l}{2L}[/tex]

Chọn B   ~O)