Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 11:30:40 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20421Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hsbienhoa trong 11:30:40 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
1. Một động cơ xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V thì sinh ra công suất cơ học là 170W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất tỏa nhiệt trên dây quấn động cơ là 17W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là
A. [tex]\sqrt{2}[/tex] A
B. 1 A
C. 2 A
D. [tex]\sqrt{3}[/tex] A

2. Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ là 320 W. Biết điện trở thuần của dây quấn là 20 [tex]\Omega[/tex] và hệ số công suất của động cơ là 0,89. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy tron[tex]c^{2}[/tex]
[tex]c^{2}[/tex]
[tex]c^{2}[/tex]
[tex]c^{2}[/tex]
g động cơ là
A. 2,5 A
B. 1,8 A
C. 4,4 A
D. 4A

(đáp án là A nhưng em áp dụng công thức P= UI cos phi => I=1,79.. làm thế tại sao lại sai ạ)

3. Đường dây 3 pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa 2 day (a;d) hoặc (b;d) hoặc (c;d) thì sáng bình thường. Nếu mắc bóng đèn đó vào 2 dây (a;b) hoặc (b;c) hoặc (a;c) thì độ sáng của bóng đèn
A. bình thường
B. hơn mức bình thường
C. yếu hơn mức bình thường
D. Còn tùy vào hai dây cụ thể

Em xin cảm ơnTiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hsbienhoa trong 11:56:34 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
4. Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được, biến trở thuần và tụ điện. Điện áp xoay chiều ở 2 đầu cuộn dây luôn ổn định. Nếu cố định R và thay đổi L để công suất đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R là 100[tex]\sqrt{2}[/tex], còn nếu cố định L và thay đổi R để công suất mạch đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng (V) 2 đầu điện trở R là
A. 100 [tex]\sqrt{2}[/tex]
B. 100
C. 50 [tex]\sqrt{2}[/tex]
D. 50


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: hsbienhoa trong 12:04:21 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
5. Cho một đoạn mạch RLC có R thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều luôn ổn định và điều chỉnh R=Ro thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu của R là 90V. Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2Ro
A. 180V
B. 45V
C. 57V
D. 114V


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:13:30 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Bạn nên lập topic khác để hỏi thêm khi số lượng bài nhiều, gõ công thức lại chính xác.

Bài 1: Công sinh ra là công có ích, theo đề [tex]P=UIcos\varphi =170+17=>I=1A=>I_0=\sqrt{2}A[/tex]