Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mainhovenhau trong 11:09:29 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20419Tiêu đề: bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: mainhovenhau trong 11:09:29 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
 nhờ mọi người giải giúp với, khó hiểu quá
Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng  , khoảng cách giữa hai khe là  , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  . Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường song song với mặt phẳng chứa hai khe thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu, kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
   A. 0,80 mm   B. 0,96 mm   C. 0,48 mm   D. 0,60 mm


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:47:53 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Chỗ kim điện kế lệch nhiều nhất đó chính là vân sáng. Vậy cứ sau những khoảng i thì kim điện kế lệch nhiều nhất.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: mainhovenhau trong 09:10:18 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
em không hiểu mối liên hệ giữa cặp nhiệt điện vào giao thoa ánh sáng. Đối với cặp nhiệt điện thì suất nhiệt điện động phụ thuộc vào độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai mối hàn, chứ không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai mối hàn.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:40:14 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
nhờ mọi người giải giúp với, khó hiểu quá
Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng  , khoảng cách giữa hai khe là  , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  . Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường song song với mặt phẳng chứa hai khe thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu, kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
   A. 0,80 mm   B. 0,96 mm   C. 0,48 mm   D. 0,60 mm

Em đọc kỹ chỗ tô đỏ, chỉ dịch chuyển một đầu của mối hàn thôi, không ai nói đến khoảng cách hai mối hàn ở đây hết.
Cặp nhiệt điện hoạt động trên độ chênh lệch nhiệt độ hai mối hàn, khi dịch chuyển một đầu mối hàn, nếu là vân tối (tức nhiệt độ thấp) thì kim điện kế lệch ít. Nếu là vân sáng (tức nhiệt độ cao) thì kim điện kế lệch nhiều nhất (do chênh lệch nhiệt độ với đầu kia nhiều nhất).
Ngoài ra, lần sau em nên ghi bài cho đầy đủ, chỉ copy + paste mà không hề kiểm tra lại coi mình đã đăng cái gì. Đề hoàn toàn không có số liệu.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:47:54 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2014
Tại vị trí VÂN SÁNG   [tex]\Rightarrow[/tex]  cường độ sáng lớn nhất (nhiệt độ cao nhất)   [tex]\Rightarrow[/tex]  Kim điện kế lệch nhiều nhất.
Khi di chuyển mối hàn ra xa  [tex]\Rightarrow[/tex]  Kim điện kế giảm dần về 0 (Tại vị trí VÂN TỐI)
Tiếp tục di chuyền  [tex]\Rightarrow[/tex] Kim điện kế tăng dần và lệch nhiều nhất tại VÂN SÁNG liền kề.

 [tex]\Rightarrow[/tex] Khoảng cách giữa 2 vị trí kim điện kế lệch nhiều nhất chính là khoảng cách giữa 2 vân sáng liền kề  [tex]\Rightarrow[/tex]  Là khoảng vân i  ~O)