Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 11:02:02 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20418Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: hsbienhoa trong 11:02:02 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Sóng dừng trên một dợi dây có biên độ ở bụng sóng là 5cm. Giữa 2 điểm M,N có biên độ 2,5cm các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Tính bước sóng
A. 60 cm
B. 12 cm
C. 6 cm
D. 120 cm

Em xin cảm ơn trước :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 11:28:28 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
đề hình như thiếu mất khoảng cách MN


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:49:26 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Bài này thiếu khoảng cách MN.... :-h