Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 12:32:42 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20416Tiêu đề: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: thuytiena9 trong 12:32:42 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Gọi M,N là hai điểm trên cùng phương truyền sóng với MN = 5.75 \lambda . tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ lần lượt là  
uM= 3mm, uN = -4mm và mặt thoáng ở N đang đi lên. Coi biên độ là không đổi, xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng
        A. 5cm, từ M đền N                                                     C, 7cm , từ M đền N
        B  5cm, từ N đến M                                                      D 7cm , từ N đến M    
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:09:09 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Gọi M,N là hai điểm trên cùng phương truyền sóng với MN = 5.75 \lambda . tại một thời điểm nào đó M và N đang có li độ lần lượt là  
uM= 3mm, uN = -4mm và mặt thoáng ở N đang đi lên. Coi biên độ là không đổi, xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng
        A. 5cm, từ M đền N                                                     C, 7cm , từ M đền N
        B  5cm, từ N đến M                                                      D 7cm , từ N đến M    
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )

Độ lệch pha của M, N là [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }11,5\pi[/tex]  => M, N vuông pha => [tex]a=\sqrt{u_M^2+u_N^2}=5cm[/tex]

vẽ hình ra sẽ thấy sóng truyền từ M => N.