Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 12:20:01 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20415Tiêu đề: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: thuytiena9 trong 12:20:01 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt la l1 = 64cm, l2 = 81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Lúc t = 0 ta quan sát được hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều. Xác định thời điểm gần nhất mà hiện tượng trên lặp lại.
   A. 16s         B. 28.8s             C. 7.2s               D 14.4s
           (nhờ thầy cô và các bạn chỉ giúp, em xin cám ơn)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:03:47 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt la l1 = 64cm, l2 = 81cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Lúc t = 0 ta quan sát được hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều. Xác định thời điểm gần nhất mà hiện tượng trên lặp lại.
   A. 16s         B. 28.8s             C. 7.2s               D 14.4s
           (nhờ thầy cô và các bạn chỉ giúp, em xin cám ơn)

Đã có tại đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17673.msg71567#msg71567