Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: p.q.huy trong 11:17:22 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20411Tiêu đề: bt dao động cần giải đáp
Gửi bởi: p.q.huy trong 11:17:22 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Với sai số dưới 1% thì coi sinα = α(rad). Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi biên độ góc α0 của nó thỏa mãn điều kiện:
 A. α0 < [tex]16^{\circ}2[/tex]

 B. α0 < [tex]20^{\circ}[/tex]

 C. α0 < [tex]10^{\circ}[/tex]

 D. α0 < [tex]14^{\circ} 3[/tex]
 đ.a D