Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 08:20:14 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20408Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 08:20:14 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1+0,157 (s) , động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 16mJ đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm dần về 2mJ.biết ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 3,5mJ.cho m=0,1kg
Biên độ dao động của vật
A 8cm B 10cm C 4cm D 6cm
Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: halongnurisahin trong 11:36:41 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
W=19,5mJ. t1 có x=0,42A, t2 có x=0,948A, Từ đó => w => A xấp xỉ =4cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: hsbienhoa trong 08:27:59 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
W=19,5mJ. t1 có x=0,42A, t2 có x=0,948A, Từ đó => w => A xấp xỉ =4cm

Em vẫn không hiểu làm sao tính ra được w ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:15:10 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1+0,157 (s) , động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 16mJ đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm dần về 2mJ.biết ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 3,5mJ.cho m=0,1kg
Biên độ dao động của vật
A 8cm B 10cm C 4cm D 6cm
Em cảm ơn
Em xem hai chỗ tô màu, đều là ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex] nên tính được cơ năng.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 02:54:24 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2014
W=19,5mJ. t1 có x=0,42A, t2 có x=0,948A, Từ đó => w => A xấp xỉ =4cm

Em vẫn không hiểu làm sao tính ra được w ?
dùng đường tròn để tính w