Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hsbienhoa trong 06:51:43 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20406Tiêu đề: Bài tập về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hsbienhoa trong 06:51:43 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Thí nghiệm Young với ánh sáng gồm hai bức xạ [tex]\lambda 1= 0,6\mu m[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex]
[tex]\lambda 2[/tex]. Trên đoạn MN =24 cm trên màn có 33 vạch sáng trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân, biết 2 trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của đoạn này. Bước sóng [tex]\lambda 2[/tex] tính theo [tex]\mu m[/tex]
là:
A. 0,65
B. 0,45
C. 0,75
D. 0,55

Mong thầy cô, anh chị và các bạn giúp đỡ :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:03:56 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Số vạch sáng ứng với $[tex]\lambda _1[/tex] và [tex]\lambda _2[/tex] trong khoảng giữa 2 vân cùng màu với vân trung tâm đó là [tex]\frac{33-5}{4}=7[/tex]
Gọi $X$ là khoảng cách giữa 2 vân cùng màu với vân trung tâm gần nhất
Ta có [tex]X=ki_1=mi_2=k+m=7+2=9[/tex]
Thử các đán án ta lấy [tex]\lambda _2=0,75[/tex]