Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 02:48:46 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20403Tiêu đề: 1 câu về máy phát điện xch 3 pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: hongminh18 trong 02:48:46 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Xin giải dùm . Mình rất cám ơn

 Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp hiệu dụng pha 100v
Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở 100 ôm ở pha 1 và pha 2 2, tụ điện có dung kháng 100 ôm ở pha 3.
Dòng điện hiệu dụng ở dây trung hòa nhận giá nào?
A. [tex]\sqrt{2}[/tex] A                  B. 0            C. 2 A            D 1A


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về máy phát điện xch 3 pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:18:24 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Xin giải dùm . Mình rất cám ơn

 Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có điện áp hiệu dụng pha 100v
Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở 100 ôm ở pha 1 và pha 2 2, tụ điện có dung kháng 100 ôm ở pha 3.
Dòng điện hiệu dụng ở dây trung hòa nhận giá nào?
A. [tex]\sqrt{2}[/tex] A                  B. 0            C. 2 A            D 1A


Cường độ hiệu dụng trong các pha : I1 =  I2 =  I3 = 1 A

Do i1 cùng pha u1 ; i2 cùng pha u2 và i3 sớm pha hơn u3 pi/2 . Các điện áp này lại lệch pha nhau 2pi/3

Em vẽ vectơ quay rồi cộng i1 và i2 trươc ta được i12 = 1 A , đồng thời i12 vuông pha với i3 .

Vậy cường độ hiệu dụng trong dây trung hòa là  [tex]\sqrt{2}[/tex] A