Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamvanhung1997 trong 11:21:17 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20400Tiêu đề: Bài cực trị điện xoay chiều khó
Gửi bởi: phamvanhung1997 trong 11:21:17 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Cho mạch R,L,C nối tiếp. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u=Uocos([tex]\omega[/tex]t). Điều chỉnh tần số góc để điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ đạt cực đại. Gọi a1 là độ lệch pha của hiệu điện thế Url so với dòng điện, a là độ lệch pha của hiệu điện thế toàn mạch so với dòng điện. Đặt y=tan(a1 - a) thì:
A: y<2 căn 2     B:y>=2 căn 2      C:y<2 căn 3      D:y>=2 căn 3
Mong các thầy cô giúp đỡ nhanh ạ.Mai em phải kiểm tra rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài cực trị điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:41:40 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Chỉnh w để UC max: [tex]\omega =\frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{2}}\Rightarrow Z^{2}_{L}=Z_{L}.Z_{C}-\frac{R^{2}}{2}[/tex]

Suy ra: [tex]Z_{L}(Z_{C}-Z_{L})=\frac{R^2}{2}\Rightarrow tan\varphi_{RL}.tan\varphi=-\frac{1}{2}\Rightarrow tana_{1}.tana=-\frac{1}{2}[/tex]
[tex]y = tan(a_{1}-a)=\frac{tana_{1}-tana}{1+tana_{1}.tana}=\frac{\frac{Z_{L}}{R}-\frac{Z_{L}-Z_{c}}{R}}{1-\frac{1}{2}}=2\frac{Z_{C}}{R}[/tex]
 
Vì ptrình [tex]Z^2_{L}-Z_{C}.Z_{L}+\frac{R^{2}}{2}=0[/tex] phải có nghiệm nên [tex]Z^{2}_{C}\geq 2R^{2}\Rightarrow y\geq2\sqrt{2}[/tex]

Chọn B