Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kephieudu trong 10:34:34 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20399Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: kephieudu trong 10:34:34 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp AM ( chứa cuộn cảm có điện trở thuần r = 10[tex]\sqrt{3}\[/tex] [tex]\Omega \[/tex] và độ từ cảm L = [tex]\frac{0.3}{\pi }\[/tex] H ) và đoạn mạch MB ( chứa tự C nối tiếp với điện trở R ). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB bằng 60V. Hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu MB lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}\[/tex]. Xác định hệ số công suất của mạch :
A. [tex]\frac{1}{2}[/tex]
B. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
C. [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
D. [tex]\frac{\sqrt{2}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: kephieudu trong 11:09:40 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Ai giúp em với ạ :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:51:52 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp AM ( chứa cuộn cảm có điện trở thuần r = 10[tex]\sqrt{3}\[/tex] [tex]\Omega \[/tex] và độ từ cảm L = [tex]\frac{0.3}{\pi }\[/tex] H ) và đoạn mạch MB ( chứa tự C nối tiếp với điện trở R ). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB bằng 60V. Hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu MB lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}\[/tex]. Xác định hệ số công suất của mạch :
A. [tex]\frac{1}{2}[/tex]
B. [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
C. [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
D. [tex]\frac{\sqrt{2}}{3}[/tex]


Bài toán này thiếu Omega thì phải, nếu Omega là 100pi thì phi dây là 60 độ.

Vẽ giản đồ vecto dẽ dàng thấy U và UMB hợp với nhau thành nửa tam giác đều => Ud vuông UMB => Ud lệch với U một góc 30 độ => phi = 30 độ => C.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều khó
Gửi bởi: kephieudu trong 12:13:13 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Em cảm ơn ạ :)