Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 01:04:29 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20391Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: thuytiena9 trong 01:04:29 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đoạn mạch diện xoay chiều gồm một cuộn dây dẫn có điện trở r không đổi, độ tự cảm L = [tex]\frac{\sqrt{3}}{2\pi}[/tex] H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có dạng u= [tex]U\sqrt{2}cos(100\pi t + \frac{\pi }{6}[/tex]   V. Điện dung của tụ có giá trị bao nhiêu để điện áp giữa hai đầu cuộn dây dẫn cực đại
        (nhờ thầy cô chỉ giúp em, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: cuongthich trong 02:23:51 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đoạn mạch diện xoay chiều gồm một cuộn dây dẫn có điện trở r không đổi, độ tự cảm L = [tex]\frac{\sqrt{3}}{2\pi}[/tex] H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có dạng u= [tex]U\sqrt{2}cos(100\pi t + \frac{\pi }{6}[/tex]   V. Điện dung của tụ có giá trị bao nhiêu để điện áp giữa hai đầu cuộn dây dẫn cực đại
        (nhờ thầy cô chỉ giúp em, em xin cám ơn )
ta có [tex]U_{rL}=I.Z_{rL}[/tex] muốn cho [tex]U_{rL}max \Leftrightarrow Imax[/tex] bài toán cộng hưởng [tex]Z_{L}=Z_{c}[/tex]
thay số vapf em tính ra C