Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tienlaunguyen trong 12:54:42 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20390Tiêu đề: ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: tienlaunguyen trong 12:54:42 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đặt điện áp  u = U0cosωt  (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ
điện có điện dung C,cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Khi L =L1 và L = L2: điện áp hiệu dụng ở
hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần
lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của
điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là φ. Giá trị của φ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,41 rad.          B. 1,57 rad.        C. 0,83 rad.         D. 0,26 rad.

Em xin cảm ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:44:17 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đặt điện áp  u = U0cosωt  (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ
điện có điện dung C,cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Khi L =L1 và L = L2: điện áp hiệu dụng ở
hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần
lượt là 0,52 rad và 1,05 rad. Khi L = L0: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha của
điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là φ. Giá trị của φ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,41 rad.          B. 1,57 rad.        C. 0,83 rad.         D. 0,26 rad.

Em xin cảm ơn mọi người!

Có chỉnh sửa lời giải ! Em xem lời giải đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: Dieu0703linh trong 04:51:05 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Cám ơn thày Quang Dương đã đưa ra cách giải khá ngắn gọn và hay ạ.


Tiêu đề: Trả lời: ĐIỆN XOAY CHIỀU-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: tienlaunguyen trong 04:58:22 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
em cảm ơn các thầy ạ !