Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienlaunguyen trong 12:33:47 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20387Tiêu đề: DAO ĐỘNG CƠ-CON LẮC ĐƠN-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: tienlaunguyen trong 12:33:47 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ
của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc
dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian
ngắn nhất kểtừlúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,36 s.                  B. 8,12 s.                C. 0,45 s.                 D. 7,20 s.

Em xin nhờ các thầy cô và mọi người giải giúp em!
Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG CƠ-CON LẮC ĐƠN-ĐỀ THI ĐH
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:09:55 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng. Khi các vật nhỏ
của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc
dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian
ngắn nhất kểtừlúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,36 s.                  B. 8,12 s.                C. 0,45 s.                 D. 7,20 s.

Em xin nhờ các thầy cô và mọi người giải giúp em!
Em xin cảm ơn!
bài này có nhiều cách giải:
Giải bằng PT, chọn gôc TG lúc tác dụng ==> [tex]u_1=Acos(w_1t-\pi/2) ; u_2=Acos(w_2t-\pi/2)[/tex]
Khi hai dây song song ==> chúng gặp nhau ==> u1=u2 ==> [tex]w_1t=w_2t+k2\pi[/tex] và [tex]w_1t=-w_2t+k2\pi[/tex]
Chì có thể gặp nhau lần đầu khi chúng ngược nhau ==> [tex]t=k2\pi/(w_1+w_2) ==> t=2\pi/(w_1+w_2)[/tex]