Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kt1996 trong 09:23:47 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20384Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều 12
Gửi bởi: kt1996 trong 09:23:47 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos100\pi t[/tex] vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt cực đại thì thây giá trị cực đại đó bằng [tex]200\sqrt{3}[/tex] và lúc đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 200V. Tiếp tục điều chỉnh L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì giá trị cực đại đó bằng:
A. 200V
B. [tex]400\sqrt{3}V[/tex]
C. 400V
D. [tex]200\sqrt{3}[/tex]

Mong mọi người giải chi tiết cho e hiểu ạ, e cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều 12
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:33:01 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
* Chỉnh L để UCmax => cộng hưởng => [tex]\left\[\begin{matrix} U=U_{R}=200V\\ \frac{U_{C}} {U}=\frac{Z_{C}}{R}=\sqrt{3} \end{matrix}\right.[/tex]

* Chỉnh L để ULmax => [tex]U_{Lmax} = U\frac{\sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}}}{R}=U\sqrt{1+\frac{Z_{C}^{2}}{R^{2}}}=400V[/tex]