Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thuylinh_909 trong 07:33:32 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20380Tiêu đề: Bài về điện ba pha
Gửi bởi: thuylinh_909 trong 07:33:32 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Một đương tải điện ba pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa dây a và b hoặc giữa dây b và c hoặc giữa dây b và d thi sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì
A. Đèn sáng bình thường
B. Đèn sáng yếu hơn bình thường
C.Bóng đèn sáng quá mức bình thường ( có thể bị cháy)
D. Đèn không sáng
Mong m.n giải thích giùm !!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài về điện ba pha
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:27:43 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2014
Một đương tải điện ba pha có 4 dây a,b,c,d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa dây a và b hoặc giữa dây b và c hoặc giữa dây b và d thi sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì
A. Đèn sáng bình thường
B. Đèn sáng yếu hơn bình thường
C.Bóng đèn sáng quá mức bình thường ( có thể bị cháy)
D. Đèn không sáng
Mong m.n giải thích giùm !!!!!!!

Do đường dây tải điện ba pha có 4 dây nên máy phát mắc hình sao : Ud = Up căn 3

Nếu b là dây pha thì một trong ba dây còn lại sẽ là dây trung hòa (giả sử là a ) . Vậy khi mắc đèn vào hai dây a và b , điện áp hai đầu đèn sẽ nhỏ hơn so với các trường hợp còn  lại nên không thể sáng bình thường như giả thiết đã cho

Nghĩa là b là dây trung hòa và điện áp định mức của đèn là Up

Khi mắc đèn vào hai dây a và c ,  điện áp hai đầu đèn là Ud  >  Up . Vậy đèn sáng hơn mức bình thường