Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 09:51:18 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20377Tiêu đề: Nhờ giúp một câu sóng cơ
Gửi bởi: langtuvl trong 09:51:18 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B cùng tần số f = 400Hz, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét hai điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB có MA – MB = 4,5m và điểm N nằm trong đoạn AB có NA – NB = 1,5m, coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng trong nước là v = 1200m/s. Trạng thái của M và N là
A. N dao động; M đứng yên.       B. M và N đều đứng yên .
C. M và N đều dao động .       D. M dao động, N đứng yên.
Theo lí thuyết thì đáp án phải là B nhưng báo VLTT lại đưa đáp án là D. Liệu cụm từ "nằm sâu trong một bể nước" có ảnh hưởng gì hay không? Nhờ thầy cô giải thích giúp.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:49:49 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2014
Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B cùng tần số f = 400Hz, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét hai điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB có MA – MB = 4,5m và điểm N nằm trong đoạn AB có NA – NB = 1,5m, coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng trong nước là v = 1200m/s. Trạng thái của M và N là
A. N dao động; M đứng yên.       B. M và N đều đứng yên .
C. M và N đều dao động .       D. M dao động, N đứng yên.
Theo lí thuyết thì đáp án phải là B nhưng báo VLTT lại đưa đáp án là D. Liệu cụm từ "nằm sâu trong một bể nước" có ảnh hưởng gì hay không? Nhờ thầy cô giải thích giúp.

Do các nguôn năm trong nước nên sóng do chúng phát ra là sóng dọc .


Lí thuyết giao thoa (SGK) chỉ dùng cho các sóng mà phương dao động của chúng trùng nhau ( đúng cho điểm N) , không dùng cho các sóng không cùng phương dao động .

Vậy điểm M tham gia đồng thời hai dao động không cùng phương do A và B truyền đến


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu sóng cơ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:19:04 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2014
Hai nguồn phát sóng cơ tại hai điểm A và B cùng tần số f = 400Hz, cùng biên độ, cùng pha nằm sâu trong một bể nước. Xét hai điểm trong nước: điểm M nằm ngoài đường thẳng AB có MA – MB = 4,5m và điểm N nằm trong đoạn AB có NA – NB = 1,5m, coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng trong nước là v = 1200m/s. Trạng thái của M và N là
A. N dao động; M đứng yên.       B. M và N đều đứng yên .
C. M và N đều dao động .       D. M dao động, N đứng yên.
Theo lí thuyết thì đáp án phải là B nhưng báo VLTT lại đưa đáp án là D. Liệu cụm từ "nằm sâu trong một bể nước" có ảnh hưởng gì hay không? Nhờ thầy cô giải thích giúp.

Do các nguôn năm trong nước nên sóng do chúng phát ra là sóng dọc .


Lí thuyết giao thoa (SGK) chỉ dùng cho các sóng mà phương dao động của chúng trùng nhau ( đúng cho điểm N) , không dùng cho các sóng không cùng phương dao động .

Vậy điểm M tham gia đồng thời hai dao động không cùng phương do A và B truyền đến

Hoàn toàn đồng ý với thầy Quang Dương!  m=d>