Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: luyendely trong 04:40:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20375Tiêu đề: Một đồng vị phóng xạ có thể đồng thời phát ra ?
Gửi bởi: luyendely trong 04:40:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Một đồng vị phóng xạ có thể đồng thời phát ra:
A. tia αvà β+
B. tia αvà β−
C. tia  α, β−, β+ và γ
D. tia β− và γ.


Tiêu đề: Trả lời: Một đồng vị phóng xạ có thể đồng thời phát ra ?
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:46:03 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Một đồng vị phóng xạ có thể đồng thời phát ra:
A. tia αvà β+
B. tia αvà β−
C. tia  α, β−, β+ và γ
D. tia β− và γ.
mình chọn C