Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: windnguyen96 trong 02:04:51 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20374Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo nằm ngang
Gửi bởi: windnguyen96 trong 02:04:51 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng bằng 0,2 J. Khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N thì động năng của con lắc và thế năng bằng nhau, thời gian nén trong một chu kì là 0,5s. Tính vận tốc cực đại của vật theo cm/s.

Mong thầy cô/các anh chị và các bạn giúp em bài này với  :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo nằm ngang
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 03:30:33 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
vị trí động năng = thế năng là [tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]

Lực đàn hồi [tex]F=kx=k.\frac{A}{\sqrt{2}}=2(N)\Rightarrow kA=2\sqrt{2}[/tex]

Cơ năng của CLLX [tex]W=(Wt)max=\frac{1}{2}kA.A[/tex]

Thay [tex]kA=2\sqrt{2}[/tex] ở trên xuống, tìm được [tex]A=\frac{\sqrt{2}}{10}(m)[/tex]

Thời gian nén trong 1 chu kì của CLLX nằm ngang là [tex]\frac{T}{2}=0,5(s)\Rightarrow T=1(s)\Rightarrow \omega =2\pi (rad/s)[/tex]

[tex]\Rightarrow Vmax=\omega A=2\pi .\frac{\sqrt{2}}{10}(m/s)=8,88.10^{-3}(cm/s)[/tex]