Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: SayuriHuynh trong 11:00:47 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20370Tiêu đề: Thi thử đại học
Gửi bởi: SayuriHuynh trong 11:00:47 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
1/ Một động cơ có hệ số công suất cosϕ= 0.9 mắc nối tiếp với mộ điện trở R = 60Ω rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng Uab= 220V thì đo được điện áp hiệ dụng hai đầu điện trở là 45V và động cơ hoạt động bình thường. công suất định mức của động cơ có giá trị gần bằng:
A 160W B 150W C 200W 120W

2/ Một lò xo có độ cứng k=16N/m có một đầu giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu M=240g đang đứng yên thên mặt phẳng nằm ngang. một viên bi khối lượng m=10g đang bay với vận tốc v0=10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. biên đọ dao động của hệ:
A 12.5cm   B. 5cm   C. 2.5cm   D. 10cm


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử đại học
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 12:58:06 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
2/ Một lò xo có độ cứng k=16N/m có một đầu giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu M=240g đang đứng yên thên mặt phẳng nằm ngang. một viên bi khối lượng m=10g đang bay với vận tốc v0=10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. biên đọ dao động của hệ:
A 12.5cm   B. 5cm   C. 2.5cm   D. 10cm

Sau va chạm, 2 vật cùng dđđh thì đây là va chạm mềm

Đến đây có thể dùng công thức luôn, nhưng thôi mình cứ giải hẳn ra vậy

Bảo toàn động lượng [tex]m\vec{v}=(m+M)\vec{V}[/tex]

[tex]\Rightarrow V=\frac{m.v}{m+M}=v_{max}[/tex]

Có [tex]v_{max}=\omega A\Rightarrow A=\frac{v_{max}}{\omega}=\frac{m.v}{\sqrt {k(m+M)}}=5(cm/s)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Thi thử đại học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:01:01 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
1/ Một động cơ có hệ số công suất cosϕ= 0.9 mắc nối tiếp với mộ điện trở R = 60Ω rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng Uab= 220V thì đo được điện áp hiệ dụng hai đầu điện trở là 45V và động cơ hoạt động bình thường. công suất định mức của động cơ có giá trị gần bằng:
A 160W B 150W C 200W 120W

2/ Một lò xo có độ cứng k=16N/m có một đầu giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu M=240g đang đứng yên thên mặt phẳng nằm ngang. một viên bi khối lượng m=10g đang bay với vận tốc v0=10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. biên đọ dao động của hệ:
A 12.5cm   B. 5cm   C. 2.5cm   D. 10cmVi phạm quy định đăng bài: chưa làm rõ mục đích đăng bài ( nhờ giúp hay đố ...)