Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: SayuriHuynh trong 10:31:24 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20368Tiêu đề: Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học!
Gửi bởi: SayuriHuynh trong 10:31:24 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
1. Một con lắc lò xo nằm ngang có k=40N/m và vật nặng m=100g. từ vị trí cân bằng kéo vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng mọt đoạn 2.25cm rồi truyền cho vật vận tốc bằng 30cm/s hường về vị trí biên, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0.1. cho g=10m/s2.
vậy tốc độ cực đại cuẩ vật sau khi truyền vật tốc có giá trị gần giá trị nào :
A. 50cm/s  B. 60.41cm/s  C. 60cm/s  D. 56.5cm/s

2. Dặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, tần số không đổi vào 2 đầu A, B cảu 1 đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung thay đổi C. gọi n là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. các giá trị R, L, C hữu hạn khác 0. với C=C1 thì điện áp hieuj dụng giữa hia đâu biến trở có giá trị khong đổi và khác 0. khi thay đổi giá trị biến trở R, với C=C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng:
A. 200 căn 2V   B. 100 căn 2V   C.100V   D. 200V

Cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học!
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:54:44 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Em xem lại Quy định về cách đặt tên chủ đề trong khung QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học!
Gửi bởi: SayuriHuynh trong 12:46:03 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Là sao ạ? :-[


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu trong đề thi thử đại học!
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:23:30 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

2. Dặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, tần số không đổi vào 2 đầu A, B cảu 1 đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung thay đổi C. gọi n là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. các giá trị R, L, C hữu hạn khác 0. với C=C1 thì điện áp hieuj dụng giữa hia đâu biến trở có giá trị khong đổi và khác 0. khi thay đổi giá trị biến trở R, với C=C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng:
A. 200 căn 2V   B. 100 căn 2V   C.100V   D. 200V

Cảm ơn nhiều!

Em xem lời giải của một bài tương tự :