Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nvt1222 trong 06:17:26 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20366Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: nvt1222 trong 06:17:26 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
1 vật dđđh với phương trình x=6cos(5pi.t-pi/4).Tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động,lần thứ 2 vật có v=-15pi cm vào thời điểm nào.
Mọi người giải giúp em nhé.Thanks nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 04:03:57 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
[tex]\omega =5\pi (rad/s) \Rightarrow T=0,4(s)[/tex]

tại thời điểm [tex]t=0[/tex], vật ở vị trí [tex]x=3\sqrt{2}[/tex], đi theo chiều (+) trục Ox

vị trí vật có [tex]v=-15\pi (cm/s)[/tex] là [tex]x=\sqrt{A^{2}-\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}=3\sqrt{3}[/tex], khi đó vật đang đi theo chiều (-) của trục Ox

bạn vẽ hình ra, bắt đầu từ [tex]x=3\sqrt{2}[/tex], vật đi được [tex]1T[/tex] sẽ lại về vị trí cũ (tức là đã qa vị trí [tex]v=-15\pi (cm/s)[/tex] 1 lần), sau đó vật đi tiếp ra biên +6 rồi đến vị trí

[tex]x=3\sqrt{3}[/tex], đó là lần thứ 2. Tổng thời gian đi hết chỗ đó là [tex]T+\frac{T}{8}+\frac{T}{12}=\frac{29}{60}(s)[/tex]