Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: p.q.huy trong 11:31:17 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20365Tiêu đề: dao động cơ khó
Gửi bởi: p.q.huy trong 11:31:17 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng là [tex]\Delta t1,\Delta t2[/tex]   thì lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với [tex]\Delta t1/\Delta t2=3/4[/tex] Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 0,68 s.   B. 0,15 s.   C. 0,76 s.   D. 0,44 s.
mong thầy cô và các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:41:06 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Sau khoảng thời gian nhỏ nhất tương ứng là [tex]\Delta t1,\Delta t2[/tex]   thì lực hồi phục và lực đàn hồi của lò xo triệt tiêu, với [tex]\Delta t1/\Delta t2=3/4[/tex] Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 0,68 s.   B. 0,15 s.   C. 0,76 s.   D. 0,44 s.

Thời gian nhỏ nhất để lực hồi phục triệt tiêu là T/4 =>  [tex]\Delta t1=T/4[/tex], mà [tex]\Delta t1/\Delta t2=3/4[/tex] => [tex]\Delta t2=T/3[/tex] => [tex]\Delta l=A/2=5cm=0,05m[/tex] => T=0,44s
chọn D