Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Thành trong 08:44:06 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20363Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: Nhật Thành trong 08:44:06 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R,L,C nối tiếp, đoạn AM chứ điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có ZL=2R; đoạn MB có tụ điện với điện dung C0. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều luôn ổn định người ta thấy công suất mạch đạt giá trị cực đại. Khi mắc thêm tụ C1 vào mạch MB thì công suất toàn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. Hoặc 2C0 hoặc C0/3
B. Hoặc C0 hoặc C0/3
C. Hoặc C0/2 hoặc 3C0
D. Hoặc C0 hoặc 3C0

Thầy Cô, anh chị và mấy bạn giúp em với. Em cảm ơn trước ạ!!!


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:12:29 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2014
Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R,L,C nối tiếp, đoạn AM chứ điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có ZL=2R; đoạn MB có tụ điện với điện dung C0. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều luôn ổn định người ta thấy công suất mạch đạt giá trị cực đại. Khi mắc thêm tụ C1 vào mạch MB thì công suất toàn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Tụ C2 có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. Hoặc 2C0 hoặc C0/3
B. Hoặc C0 hoặc C0/3
C. Hoặc C0/2 hoặc 3C0
D. Hoặc C0 hoặc 3C0

Thầy Cô, anh chị và mấy bạn giúp em với. Em cảm ơn trước ạ!!!
Chọn A bạn à
với Co có cộng hưởng ZCo = 2R và Zo = R
khi có thêm C1 thì P giảm 2 nên Z tăng lên căn 2 nên 
[tex]Z_1^2=2Z_o^2\rightarrow \begin{cases} & Z_C__1= R \\ & Z_C'_1= 3R \end{cases}[/tex]

Khi có thêm C2 thì P lại tăng 2 lần tức lại có cộng hưởng và Z2=2R

TH1 ZC1=R thì ZC2=R nên C2=2Co
Th2 ZC'1=3R thì ZC2=6R nên C'2=Co/3