Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 02:23:24 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20359Tiêu đề: Bài tập sóng dừng trên dây
Gửi bởi: thuytiena9 trong 02:23:24 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Sóng dừng trên dây truyền đi với tốc độ 1.6m/s, f=20Hz. Gọi N là điểm nút, C và D là hai điểm về cùng 1 phía với N và NC =9cm : ND =32/3 cm. Lúc t1 li độ của điểm D là  -(căn 6) cm . Xác định độ lớn li độ của C tại thời điểm sau đó 9/40 s.
 ( Nhờ các thầy cô giải giúp em, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng trên dây
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:21:36 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
[tex]\lambda = 8cm\Rightarrow[/tex] mỗi bó sóng dài 4cm.
Gọi N' là nút cách N 8cm, ta có [tex]x_{c}=1cm; x_{d} = \frac{8}{3}cm[/tex]
Hai điểm C, D cùng 1 bó sóng nên dao động cùng pha, do đó:
[tex]\frac{u_{C}}{u_{D}}=\frac{sin(2\pi.x_{c}/\lambda)}{sin(2\pi.x_{d}/\lambda)}=\frac{\sqrt{6}}{3}[/tex]
=> ở thời điểm t1 [tex]u_{C} = -2cm[/tex]
Sau đó 9/2T thì li độ các điểm đổi dấu nên uC = +2cm