Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kenna.nguyen14 trong 09:20:32 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20355Tiêu đề: dao động con lắc đơn khó
Gửi bởi: kenna.nguyen14 trong 09:20:32 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Xin mọi người giúp em! :])--------------ban đầu người ta đưa vật nhỏ con lắc đơn đến vị trí dây treo hợp phương thẳng đứng góc 5 độ rồi thả nhẹ cho dao động. Trong quá trình dao động vật luôn chịu tác dụng bởi 1 lực cản có độ lớn bằng 1% trọng lực tác dụng lên vật. Biết biên độ dao động của vật giảm đều trong từng chu kì. Sau khi qua vị trí cân bằng được 20 lần thì biên độ dao động của vật là?


Tiêu đề: Trả lời: dao động con lắc đơn khó
Gửi bởi: p.q.huy trong 12:10:34 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
bạn tính độ giảm biên độ sau 1 chu kỳ là [tex]\Delta A=4Fc/mg[/tex]. Vật qua vtcb 20 có nghĩa là đã đi đc 10 chu kỳ