Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:28:24 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20354Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:28:24 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Câu 36 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì
   A. I tăng, U tăng.   B. I giảm, U tăng.   C. I tăng, U giảm.   D. I giảm, U giảm.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:17:14 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Câu 36 : Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn điện có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì
   A. I tăng, U tăng.   B. I giảm, U tăng.   C. I tăng, U giảm.   D. I giảm, U giảm.


[tex]I_2=\frac{U_2}{R+R_0}[/tex] => khi R tăng thì I giảm.

[tex]U=U_2-R_0.I[/tex],  vì I giảm => U tăng.