Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: luyendely trong 02:07:16 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20351Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: luyendely trong 02:07:16 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Người ta truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, ở nơi tiêu thụ không dùng máy hạ thế. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10% điện áp của tải tiêu thụ. Khi tăng điện áp của nguồn lên 10 lần, nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi, công suất hao phí trên đường dây giảm đi gần bằng
A. 90 lần.  B. 110 lần.  C. 120 lần.  D. 100 lần.
Đây là đề chuyên Yên Bái mà mình tính được 110 lần. Mình có xem qua lời giải rồi nhưng mà mình vẫn thấy thắc mắc. Mong các thầy các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 04:56:15 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
120 lần có đúng không bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: luyendely trong 10:43:57 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
120 lần có đúng không bạn
Bạn trình bày lời giải ra có đk không?
Mình dùng [tex]\frac{U2}{U1}=\sqrt{\frac{H1(1-H1)}{H2(1-H2)}}[/tex]
[tex]\frac{U2}{U1}=\sqrt{\frac{H1(1-H1)}{H2(1-H2)}}[/tex]
[tex]\Delta U = 1/11 U_{nguon}\Rightarrow H1=10/11[/tex]
Lắp vào tính được H2 rồi tính được 110 lần. Sai ở đâu nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:31:25 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
Có thể dùng công thức nhanh [tex]\frac{U'_{2}}{U'{1}}=\frac{n + a}{\sqrt{n}(1+a)}[/tex] với a = 0,1 và vế trái bằng 10, ta được n = 120,79

Hoặc giải đầy đù như sau:
 [tex]U'_{1}=\Delta{U_{1}}+U_{1}=1,1U_{1}[/tex]
 [tex]U'_{2}=\Delta{U_{2}}+U_{2}=\Delta{U_{1}}\frac{I_{2}}{I_{1}}+U_{1}\frac{I_{1}}{I_{2}}=0,1U_{1}\frac{I_{2}}{I_{1}}+U_{1}\frac{I_{1}}{I_{2}}[/tex]
Đặt I1/I2 = x và lưu ý rằng U'2 = 10U'1 = 11U1, ta có phương trình: [tex]11=\frac{0,1}{x}+x\Rightarrow x = \frac{I_{1}}{I_{2}}=10,99[/tex]
Vậy [tex]\frac{\Delta{P_{1}}}{\Delta{P_{2}}}=\frac{I^{2}_{1}}{I^{2}_{2}}=120,79[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 06:34:11 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2014
lơi giải của mình tương tự như Huỳnh Nghiêm. Theo mình thì mỗi dạng bài bạn nên áp dụng đúng công thức của nó :(thuận lợi trong bài tập trắc nghiệm)
- đối với bài này CT giải nhanh là: [tex]\frac{U2}{U1} = \frac{n + a}{\sqrt{n}(1 + a)}[/tex]

 trong đó độ ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng a lần điện áp của tải tiêu thụ, công suất hao phí giảm n lần

- đối với dạng bài: Điện năng ở một trạm điện được di chuyển dưới một hiệu điện thế U1. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng đi là H1. Biết rằng công suất truyền đi là không đổi. Muốn hiệu suất quá trình truyền tải điện năng là H2 thì phải thay đổi U2 như thế nào?
 CT giải nhanh là: [tex]\frac{U2}{U1}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{1 - H1}{1 - H2}}[/tex]

- đối với dạng bài: Điện năng ở một trạm điện được di chuyển dưới một hiệu điện thế U1. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng đi là H1. Biết rằng công suất nơi tiêu thụ là không đổi. Muốn hiệu suất quá trình truyền tải điện năng là H2 thì phải thay đổi U2 như thế nào?
CT giải nhanh là: [tex]\frac{U2}{U1}[/tex] = [tex]\sqrt{\frac{(1 - H1)H1}{(1 - H2)H2}}[/tex]

Bạn lưu ý những chỗ mình in đậm bởi vì đề thường đánh lừa ở những chỗ này.