Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhquanghip trong 07:47:56 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20349Tiêu đề: bai toan ve nguyen tu hat nhan can giai dap
Gửi bởi: thanhquanghip trong 07:47:56 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
ban hat notron co dong nang 1.6Mev vao hat nhan 3Li6 dang dung yen thi thu duoc hat anpha va hat X.van toc cua hat anpha va hat X hop voi van toc cua hay notron lan luot goc 60 vao 30.lay ti so khoi luong bang ti so khoi.phan ung toa hay thu bao nhieu nang luong.!! :])


Tiêu đề: Trả lời: bai toan ve nguyen tu hat nhan can giai dap
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 08:29:24 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Bảo toàn động lượng => giải tg vuông

Px = Pn.cos30 = [tex]P_x=P_{n}.\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow m_x.K_x=\frac{3}{4}m_NK_n\Rightarrow K_x=0,4MeV[/tex]
Tương tự. [tex]K_{\alpha }= 0,1 MeV\Rightarrow W=K_{\alpha} + K_x - K_n = -1,1 MeV[/tex]
Phản úng thu 1,1MeV