Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mtm trong 10:06:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20348Tiêu đề: thắc mắc về 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: mtm trong 10:06:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
1. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động theo phương vuông góc mặt nước tại hai điểm O1 và O2 với các phương trình lần lượt là
[tex]u1 =a cos (10\Pi t)[/tex]
[tex]u2 =a cos (10\Pi t + \frac{\Pi }{2})[/tex]
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s . Hai điểm A và B thuộc vùng hai sóng giao thoa, biết AO1 - AO2 = 5cm và BO1 - BO2 = 35 cm. Chọn phát biểu đúng:
A. B thuộc cực đại, A thuộc cực tiểu
B. A và B đều thuộc cực đại
C. A và B không thuộc cực đại và cực tiểu
D. A thuộc cực đại, B thuộc cực tiểu

Đáp án của bài toán là A nhưng giáo viên lớp e lại giải ra D, mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp @@ em cám ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về 1 câu sóng cơ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:15:51 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Hai nguồn lệch pha nhau 1 góc [tex]\alpha =\frac{\pi }{2}[/tex] nên:

Vân max: [tex]d_{2}-d_{1} = k\lambda -\frac{\lambda.\alpha}{2\pi}=k\lambda - \frac{\lambda}{4}[/tex]

Vân  min: [tex]d_{2}-d_{1} = (k'+0,5)\lambda -\frac{\lambda.\alpha}{2\pi}=(k'+0,5)\lambda - \frac{\lambda}{4}[/tex]

Vậy A thuộc vân min (k' = 0), B thuộc vân max (k = 2).

Đáp án là A