Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: s trong 08:35:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20346Tiêu đề: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: s trong 08:35:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Câu1
Hiệu điện thế biến thiên với tần số w= 314rad/s và Um= 180V được đặt vào mạch gồm tụ điện, cuộn dây có điện trở R= 40 ôm và độ tự cảm L=0.36H mắc nối tiếp. Với giá trị nào của tụ điện C để hiệu thế trên cuộn dây là cực đại. Tìm hiệu điện thế đó?
Câu2
Biên độ của li độ trong dao động điều hòa cưỡng bức khi tần số w1=400rad/s và w2= 600rad/s là như nhau. hãy tìm tần số dao động phù hợp với giá trị cực đại của biên độ li độ? ĐS: 5,1.10^2 rad/s
Giải chi tiết giúp em. Em cảm ơn =d>


Tiêu đề: Trả lời: BÀI ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: ree4.tn trong 02:59:04 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2014
Câu 1: thay đổi C để Url max >>>>> cộng hưởng nha bạn! do Url=I.Zrl mà Zrl ko đổi >> Url max <=> I max