Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LunarMooN.BH trong 06:42:50 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20345Tiêu đề: Bài tập về MÁY BIẾN ÁP
Gửi bởi: LunarMooN.BH trong 06:42:50 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp,giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện áp ở 2 đàu cuộn thứ cấp là 18V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp,giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25V. Giá trị U là
A 12.5V.         B 30V.         C 10V.     D 40V
Mọi người giúp em với...em xin cám ơn..


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về MÁY BIẾN ÁP
Gửi bởi: TocChamVai trong 07:26:19 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2014
Gọi [tex]N_1,N_2,U_1,U_2[/tex] là số vòng dây của cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp, hiệu điện thế cuộn sơ cấp và thứ cấp
Ta có các phương trình sau
                [tex]\frac{U_1}{20}=\frac{N_1}{N_2},\frac{N_1}{N_2-100}=\frac{U_1}{18},\frac{N_1-100}{N_2}=\frac{U_1}{25}[/tex]
[tex]\Rightarrow 20N_1=25(N_1-100)\Rightarrow N_1=500[/tex]
[tex]\Rightarrow U_1N_2=500.20=10000,U_1(N_2-100)=18.500=9000\Rightarrow U_1=10[/tex]